KOM ONDERNEMEN IN SURINAME


Suriname Business Engagement Workshop
Plaats: Den Haag op 27 maart a.s. in het Novotel, Hofweg 5-7 Den Haag Centrum

Tijd: 13:30-17:00 uur.  Inloop om 13:00 uur
(Afgerond)

VOOR WIE?
De Workshop Business Engagement Suriname' is gratis voor iedereen die belangstelling heeft om als bestaande ondernemer of burger in Suriname te investeren, een onderneming  te   starten of  uit te breiden in Suriname, om zakelijk te engagen en plannen met elkaar te delen, die  de economische groei van Suriname kunnen bevorderen.

Onderdeel van het project is het in contact komen met ondernemers en personen die interesse hebben om in Suriname te ondernemen of te investeren.
Er wordt een GRATIS workshop aangeboden waarbij informatie over het zakendoen in Suriname aan de orde komt en er worden business ideëen uitgewisseld, die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname. Tijdens de workshop is er ook informatie over een gratis orientatiereis in juni a.s.


REGISTRATIEFORMULIER


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


De samenwerking tussen het Ministerie van Buitenlandse zaken van de Republiek Suriname en het IOM, The Interantional Organization for Migration, heeft een nieuwe vorm gekregen via een eenjarig project: ‘Mapping Suriname’s Diaspora’. Het project wordt uitgevoerd onder supervisie van The IOM Regional Coordination Office of The Caribbean, gevestigd in Guyana. Het IOM Development Fund financiert het project.


Workshop Inhoud 
Deze workshop besteedt onder meer aandacht aan:

Ontwikkelingen om de ‘Ease of doing Business in Suriname’ te vergroten.
In twee sub-workshops wordt ‘the engagement with the diaspora for development’ in praktijk gebracht. Wat zijn de ideeën van de Surinaams-Nederlandse diaspora ten aanzien van:
het brengen van meer ontwikkeling in het achterland van Suriname, oftewel de minder ontwikkelde regio’s van het land?  Met welke concrete investeringen kan de diaspora bijdragen aan de economische ontwikkeling binnen de kansensectoren in Suriname, waardoor de verdiencapaciteit van de economie snel kan toenemen?
U kunt vooraf uw belangstelling voor deelname aan één van de twee workshops bekendmaken.

Tijdens de workshop vindt de introductie van het Go-See-Visit programma voor Suriname plaats.
Dit programma valt binnen het Effective and Sustainable Diaspora Engagement for Development in The Caribbean project” Het programma biedt aan 10 bestaande ondernemers in de Surinaamse diaspora worldwide de kans om een oriëntatiereis naar Suriname te maken.
Een van de voorwaarden is dat de onderneming moet bijdragen aan het ontwikkelen van “Low income Communities’’ in één of meer districten in Suriname. Het programma en de voorwaarden van deelname worden gepresenteerd.

Er is mogelijkheid tot netwerken. Ondernemers die al actief zijn in Suriname kunnen hun business pitchen. Men dient zich hiervoor vooraf te registreren.

The IOM heeft Results4Business NV de opdracht gegeven om de Business Engagement Suriname Workshop in Nederland en de Go-See-Visits in Suriname te organiseren.
U kunt zich voor deelname aan deze workshop via het onder bovenstaande formulier registeren.
Na registratie ontvangt u op 25 maart een uitnodiging met het definitieve programma van de worksshop.