Herroepingsvoorwaarden

Herroeping groepsdeelname:
Indien u zich hebt aangemeld voor deelname aan een voorlichtingsbijeenkomst, een training of masterclass, en u hebt de betaling voldaan, dan kunt u uw deelname tot veertien (14) dagen voorafgaand aan de uitvoering herroepen/annuleren. Op elk moment daarna heeft u geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Indien mogelijk kunnen wij met u nagaan of deelname aan een andere soortgelijke groepsbijeenkomst mogelijk is op een later moment. Dit is een spanning en geen verplichting van Results4Business.

Herroeping individuele afspraak:
Indien u een dienst hebt afgenomen, zoals business coaching of business consultancy - als los gesprek of in trajectvorm - en uw (vervolg)afspraak is al gepland, dan kunt u de afspraak tot twee (2) werkdagen kosteloos verzetten. U kunt in dat geval een nieuwe afspraak maken. Bij verhindering/afwezigheid op elk moment daarna wordt de afspraak geregistreerd als zijnde afgenomen en hebt u geen recht op restitutie van het bedrag of de tegenwaarde van de geboekte en betaalde dienst.

Terugbetaling na herroeping coaching of advies:
Annulering van een reeds afgenomen en reeds betaald coaching- of adviestraject, is mogelijk tot veertien (14) dagen voorafgaand aan de eerste reeds geplande afspraak.Is de annulering tijdig, dan wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort tegen inhouding van de gemaakte administratieve kosten. De kosten daarvan bedragen 10% van het factuurbedrag met een minimum van 35 euro (of een tegenwaarde in SRD of USD).