Management Consultancy - HR Services
Zaken Behartigen voor Sur-NLers


We ondersteunen bij organisatieverandering en -organisatieontwikkeling, indien er sprake is van een deskundige ondersteuning voor een onderneming of organisatie, bij:

 • Reorganisatie
 • Uitbreiding
 • Herpositionering
 • Overname
 • Samenwerking 

 

Management Consultancydiensten kunnen worden uitgeoefend als Interimmer (waarnemer) in een algemene directie of Senior Managementfunctie, of als Organisatieadviseur / (Corporate) Consultant.


Wie bieden diverse HR-diensten aan. Het aanbod:

DIENSTEN OP CONSULTANCY-NIVEAU

 • Het inrichten en positioneren van de HR-afdeling
 • Ontwikkelen en/of implementeren van strategisch HR-beleid
 • HR Manager of HR Directiefunctie Ad Interim

MANAGEMENT DEVELOPMENT

Individuele Coachingsprogramma’s op maat voor mensen hoge functies met extra performance-eisen of een bijzondere outputverwachting. Er zijn:

 

 • Coaching programma’s voor hoger kader en managers.
 • Executieve Coaching programma’s voor mensen in sleutelfuncties. Dat zijn: CEO's, directeuren, bestuurders en toezichthouders, zoals leden van RvC's, DC's, adviesraden, RR, stichtingsbestuurders, senior manager.

PERSONEELSDIENSTEN 

 • Werving & Selectie voor hoger kader: in staffuncties, management en directiefuncties
 • Assessmentonderzoek en andere beroeps- en vaardigheidstesten
 • Werkgelegenheidsprogramma's
 • Trainingen op maat op management, staff en uitvoerend niveau


U woont in het buitenland en heeft ook verplichtingen en (privé)zaken in Suriname?
U kunt niet (altijd) zelf in Suriname aanwezig zijn, maar u wilt uw familie niet steeds met uw zaken belasten? Dan bieden wij u dé oplossing. Vanuit het buitenland op afstand, bepaalt u welke zaken wij u uit handen kunnen nemen. Professioneel en op een betrouwbare manier, tegen redelijke kosten voor de particulier. U hoeft niet naar een dure advocaat of een trustkantoor. 

WAT KUNNEN WIJ VOOR U REGELEN?
Denk bijvoorbeeld aan zaken rondom uw onroerend goed, verzorging van of aandacht voor ouderen, documenten verzamelen bij instanties, betalen van (periodieke) rekeningen, uw pensioenzaken, etc.   

Surinamers die in het buitenland wonen voor wie wij de zaken nu al behartigen
wonen in Europa, bijvoorbeeld in Nederland en België, in China, Curacao Aruba, Brazilië en de Verenigde Staten van Amerika. 

Op afstand kunnen wij op verschillende manier contact met u onderhouden. Of als u in Suriname bent, om langs aan de Heerenstraat 46 om te bespreken of vast te leggen hoe wij u kunnen vertegenwoordigen in Suriname. Meer weten over deze diensten? Stuur dan een email naar: uwzakeninsuriname@outlook.com. Of via het contactformulier.