Oprichting

Results4Business N.V. werd in 2014 opgericht in Paramaribo door zakenvrouw en ondernemer drs. Georgette H. Eendragt .Eendragt werd in 1997 in Londen, Engeland, uitgeroepen tot  'International Business Woman of The Year' door The European Federation of Black Women Business Owners (EFBWO), mede door haar verdiensten als internationale zakenvrouw en maatschappelijk ondernemer (social relevant entrepreneur). 

Sinds januari 1990 (27 jaar) is Eendragt ondernemer en zakenvrouw. Sindsdien heeft een zestal ondernemingen gerund. Als internationaal ondernemer waren/zijn haar ondernemingen actief in de volgende branches: 

 • Research: Sociaal onderzoek, Ondernemerschap onderzoek, Marktonderzoek, Beleidsonderzoek, Economisch, Evaluatie- en haalbaarheidsonderzoek  
 • Human Resources (HR & HRM) met de diensten: Executive Search / Werving & Selectie, Assessments, Policy Development, Strategic HR, Loopbaan- en Executive's coaching, Management- en vaardigheidstraining 
 • Business Creation & Development [SME]
 • Venture Capital [investment]
 • Real Estate [Herbestemming van (Industrieel) Vastgoed]
 • Events [Evenementen organisatie]
 • Interim Management & Management Consultancy
 • CSR Consultancy: Adviseur en trainer ten aanzien van Corporate Social Strategy, ook wel [MVO] Maatschappelijk verantwoord Ondernemen.
  Het betreft duurzaamheidsadvisering aan multinational in ontwikkelingslanden, overheden en NGO's, over thema's als: het opstellen en implementeren van CSR-codes, Transparency & Accountability, duurzame supply chain, practicing Labor Laws according to ILO standards, milieuvraagstukken, samenwerking tussen multinationals en NGO's over CSR-thema's, CSR-capaciteitsopbouw.  Advisering op basis van het principe 'People, Planet, Profit, [PPP].
   

Eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid (Socially Responsable)

Georgette Eendragt zet zich al meer dan 36 jaar in voor maatschappij, maatschappelijke vraagstukken en kwetsbare groepen in de samenleving wereldwijd, op basis van haar expertise op het gebied van: finance, bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, management, internationaal ondernemen, business development voor het MKB, Human Resource Management, diversiteit, integratie & participatie, women empowerment, beroepsonderwijs, welzijn & health care, kunst & cultuur, media, besturen, toezicht houden. 

BESTUREN, ADVISEREN, TOEZICHT HOUDEN
In een periode van 36 jaar heeft ze zitting genomen in diverse besturen en Raden van Toezicht van verschillende organisaties op het gebied van: vrouwenemancipatie, beroepsonderwijs, zorg, welzijn, jongeren, kunst & cultuur, media, arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Ook was zij gedurende 12 jaar Onafhankelijk Expert /auditor voor de Europese Commissie ten behoeve van het Leven Lang Leren Programma voor het Beroepsonderwijs voor alle lidstaten van de EUROPESE UNIE.

BENOEMINGEN OVERHEIDSADVISEUR
Daarnaast heeft ze de Nederlandse overheid geadviseerd door zitting te nemen in diverse adviescommissies en besturen, op basis van benoemingen door verschillende opeenvolgende ministers, over de volgende onderwerpen:  arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, ondernemerschapsbeleid, economie, kunst/kunstenaars, vrouwenemancipatie, gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke participatie en integratie, jongerenbeleid.

GEORGETINA FOUNDATION
Als initiatiefnemer en oprichter ondersteunt Eendragt  de Georgetina Foundation.
Een kunststichting die de artistieke talenten van kinderen, stages van jongeren in het kunstvakonderwijs en de carrières van jonge kunstenaars in Latijns Amerika en Afrika ondersteunt.

Links naar meer informatie over en andere (bedrijfs)activiteiten van Georgette Eendragt:

www.the-changemanager.com
www.georgetina-foundation.nl
Linkedin profiel