RESEARCH

Wij doen researchprojecten,
met name voor:

  • Beleidsontwikkeling
  • Beleidsevaluatie
  • Klant- en Personeelstevredenheid
  • Sociale en maatschappelijke thema’s 
  • Ondernemerschap
  • Marktverkenning
  • Economie (verkenning/analyse)

DIASPORA VOOR DE ECONOMIE VAN SURINAME

Al ruim dertien jaar doen wij verschillende onderzoeken, die betrekkiing hebben op Suriname's economische ontwikkeling, in het bijzonder op het gebied van ondernemerschap, arbeidsmarkt, gender en onderwijs. Zo hebben wij in 2015 het Scoping Onderzoek Suriname, een Diaspora-onderzoek, uitgevoerd.Momenteel worden twee onderzoeken uitgevoerd die betrekking hebben op de Surinaamse diaspora.


Andere onderzoeken

 

DIASPARA ONDERZOEKEN

In april 2017 werd in het kader van het 'Effective and Sustainable Diaspora Engagement for Development in The Caribbean (ESDEDC) project van het IOM [The International Organization for Migration], een enquête uitgevoerd naar de ondersteuning van Surinamers in de diaspora aan de economische ontwikkeling in lage inkomensgebieden in Suriname 

In de periode februari tot en met juni 2017 werd in opdracht van het IOM [The Internationale Organization for Migration] en in nauwe samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse van Suriname, een Skills-Need Assessment Onderzoek uitgevoerd.

Dit onderzoek meet de ‘Skills Need' en de 'Skills Gap' in de sectoren van de Surinaamse economie. In het onderzoek wordt de behoefte gemeten aan skills en expertise die economische ontwikkelen van Suriname te kunnen bevorderen. Het onderzoek is gericht op het bedrijfsleven, de civiel society en de overheid. Naast het meten van de behoefte in Suriname, wordt er gemeten welke expertise en experts de Surinaamse werkgevers bereid zijn aan te trekken vanuit de Surinaamse diaspora en onder welke voorwaarden. Deelnemers aan het onderzoek zijn: 
leidinggevenden van bedrijfslevenorganisaties, bedrijfsverenigingen en sectorvertegenwoordigers, leidinggevenden van grote nationale bedrijven en multinationals, maatschappelijke organisaties, waaronder alle type nationale en internationale NGOs, functionarissen bij de overheid, zoals bij ministeries, departementen, diensttakken en instituten, leidinggevenden van parastatale bedrijven, HR Managers/Officers bij de hiervoor genoemde bedrijven, organisaties en (overheids)instanties.
Per juni 2017 werd dit onderzoek verder uitgevoerd door een andere door het IOM aangestelde consultant.