RESEARCH

Wij doen researchprojecten,
met name voor:

 • Beleidsontwikkeling
 • Beleidsevaluatie
 • Sociale en maatschappelijke thema’s 
 • Ondernemerschap
 • Marktverkenning
 • Economie

DIASPORA VOOR DE ECONOMIE VAN SURINAME

Al ruim tien jaar doen wij verschillende onderzoeken, die betrekkiing hebben op Suriname's economische ontwikkeling, in het bijzonder op het gebied van ondernemerschap, arbeidsmarkt, gender en onderwijs. Zo hebben wij in 2015 het Scoping Onderzoek Suriname, een Diaspora-onderzoek, uitgevoerd.Momenteel worden twee onderzoeken uitgevoerd die betrekking hebben op de Surinaamse diaspora.


Lopend onderzoek

 

DIASPARA ONDERZOEKEN

In april 2017 wordt in het kader van het 'Effective and Sustainable Diaspora Engagement for Development in The Caribbean (ESDEDC) project van het IOM [The International Organization for Migration], een enquête uitgevoerd naar de ondersteuning van Surinamers in de diaspora aan de economische ontwikkeling in lage inkomensgebieden in Suriname. Lees hier meer over dit onderzoek en de manier van deelname aan de enquête.

 

In de periode februari tot en met juni 2017 wordt in opdracht van het IOM [The Internationale Organization for Migration] en in nauwe samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse van Suriname, een Skilss-Need Assessment Onderzoek uitgevoerd.


Het onderzoek meet de ‘Skills Need' en de 'Skills Gap' in de sectoren van de Surinaamse economie. In het onderzoek wordt de behoefte gemeten aan skills en expertise die economische ontwikkelen van Suriname te kunnen bevorderen. Het onderzoek is gericht op het bedrijfsleven, de civiel society en de overheid.

Naast het meten van de behoefte in Suriname, wordt er gemeten welke expertise en experts de Surinaamse werkgevers bereid zijn aan te trekken vanuit de Surinaamse diaspora en onder welke voorwaarden.

MEEDOEN
De uitnodig om mee te doen aan het onderzoek is gericht aan een ieder die uit hoofde van zijn of haar functie in staat is om een analyse te maken van de benodigde skills en expertise in zijn of haar sector. In het bijzonder gaat het om:

leidinggevenden van bedrijfslevenorganisaties, bedrijfsverenigingen en sectorvertegenwoordigers, leidinggevenden van grote nationale bedrijven en multinationals, maatschappelijke organisaties, waaronder alle type nationale en internationale NGOs, functionarissen bij de overheid, zoals bij ministeries, departementen, diensttakken en instituten, leidinggevenden van parastatale bedrijven, HR Managers/Officers bij de hiervoor genoemde bedrijven, organisaties en (overheids)instanties.

HOE MEEDOEN:
Meedoen aan het onderzoek kan op verschillende manieren:

 • Door te reageren op een uitnodigingsemail door ons gestuurd of ontvangen via de eigen sectororganisatie, vereniging, werkgever, een netwerk(relatie) of via via.

 • Te reageren op een uitnodiging gepubliceerd in dagblad de WareTijd van 23 maart jl.

 • De enquête online in te vullen via uw google/gmail account. Er is een Engelstalige en een Nederlandstalige versie.  De enquêtes zijn de vinden via de volgende google links: Engels: https://goo.gl/forms/2BhulqJgZfr8fPOI3
  Nederlands: https://goo.gl/forms/o9EjZes1qc3yRb9I2

 • Het enquêteformulier in pdf is hieronder te downloaden in het Engels en het Nederland. Na het downloden kunt u de enquête invullen en routeren.
Download
Survey SGA Submit in Ned PDF Mail.pdf
Adobe Acrobat document 2.0 MB
Download
Survey SGA Submit in English PDF Mail.pd
Adobe Acrobat document 2.7 MB