ESDEDC Project

Het IOM [The International Organization for Migration] voert het "Effective and Sustainable Diaspora Engagement for Development in The Caribbean (ESDEDC) project " uit, in nauwe samenwerking met de Mnisteries van Buitenlandse Zaken van Belize, Guyana, Jamaica en Suriname. 

 

Het ESDEDC project beoogt bij te dragen aan het identificeren van initiatieven van maatschappelijke projecten en ondernemers initiatieven, die de economische en sociale ontwikkeling van laag inkomensgebieden in deze landen kan vergroten.
Het project kent een behoefte-onderzoek en een Go See Visits programma.

Het Go See Visits programma biedt diaspora ondernemers afkomstig van deze landen de mogelijkheid om een orienatiereis in juni te maken naar het land van herkomst, met als doel te onderzoeken  wat de mogelijkheden zijn om er een onderneming te starten.

Het behoefteonderzoek bestaat uit een mini-enquête en is bedoeld om te achterhalen of en in welke mate - in dit geval bij de Surinaamse diaspora - nu of in de toekomst bereidheid is om bij te dragen aan de ontwikkeling van laag inkomensgebieden in Suriname. 
Dit zijn regio's in alle districten van Suriname met een lage sociaal-economische ontwikkeling of met lage economische activiteit en geringe werkgelegenheid.

VOOR WIE BESTEMD?

Iedereen met Surinaamse wortels die BUITEN SURINAME woon en de ontwikkeling van deze gebieden, op welke wijze dan ook, nu of in de toekomst wilt ondersteunen, kan de enquête invullen. Men kan meedoen tot 18 april  2017.
 

 


Go See visits

De informatie over deelname aan het Go See Visits Programma is te vinden in de onderstaande brochure . Aanmelden is mogelijk tot en met 27 april 2017.

 

Download
Brochure Go See Visits-Suriname-web-R4B.
Adobe Acrobat document 878.8 KB